UUTISET
15.11.2018
Lausunto Lakiesitys kokoontumislain muuttamisesta heikentää merkittävästi kansalaisoikeuksia

Oikeusministeriön lakiluonnos esittää muutoksia kokoontumislakiin. Lakimuutos pidentäisi poliisille mielenosoituksista tehtävää ilmoitusaikaa kolmeen vuorokauteen nykyisestä kuudesta tunnista. Vapaa liikkuvuus ei kannata lakiesitystä ja pitää sitä monien muiden kansalaistoimijoiden tavoin huonosti perusteltuna ja merkittävänä heikennyksenä kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin. Nähdäksemme on todennäköistä, että lakimuutos hankaloittaisi esim. turvapaikanhakijoiden, siirtolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia toteuttaa heille kuuluvia […]

Read More…

09.11.2018
Jäsenkirje Hyvä jäsenemme ja lahjoittajamme!

Kiitos toiminnallemme osoittamastasi luottamuksesta ja tuesta. Lahjoitukset ja jäsenmaksut muodostavat pääosan tuloistamme, emmekä voisi tukea siirtolaisia ja heidän kamppailujaan ilman niitä. Siksi toivomme, että haluat jatkaa Vapaa liikkuvuus -verkoston lahjoittajana tai tukiyhdistyksemme Oikeudet ilman rajoja ry:n kannatusjäsenenä! Vuonna 2018 verkosto on jatkanut kaikille ulkomaalaisille avoimen ja maksuttoman neuvonnan antamista Helsingissä ja Tampereella, minkä lisäksi neuvontaa […]

Read More…

19.1.2018
Aino Korvensyrjä
Suomentajan huomioita: Mitä olemme velkaa sans-papiers –liikkeelle?

Vuoden 1996 maaliskuussa ryhmä afrikkalaisia siirtolaisia valtasi pariisilaisen Saint-Ambrose -kirkon. Vain neljä päivää kestänyt valtaus synnytti nopeasti kasvavan liikkeen, joka vastusti siirtolaisten oikeuksien kaventamista ja käännytyksiä ja kutsui itseään nimellä sans-papiers, paperittomat. Keskeinen vaatimus oli “Paperit kaikille”. Ryhmiä perustettiin nopeasti eri puolilla Ranskaa ja liike keräsi ympärilleen nopeasti mittavan tukiverkoston. Sekä nimekkäät puolestapuhujat että tuhannet […]

Read More…

19.1.2018
Markus Himanen
Inhimilliset ja tehokkaat rajat: eurooppalaisen ja suomalaisen maahanmuuttopolitiikan umpikujasta

Rajakontrollit ja niiden vaikutukset seuraavat siirtolaisten liikettä kaikkialle Eurooppaan ja sen lähialueille. Rajat jakavat oikeuksia ja materiaalisia etuja sekä luovat ja uusintavat luokka-asemia, eroja ja hierarkioita globaalin työvoiman sisällä, vaikka kyseinen työsuhde paikantuisi Helsingin metroasemille tai pohjanmaalaiselle maatilalle. Rajojen toimintaa pitäisikin aina tarkastella suhteessa niiden todellisiin vaikutuksiin. Siitä lähtien, kun Schengenin sopimusta alettiin soveltaa vuonna […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen
Hallitus: vainoa pakenevien oikeusturva tarpeetonta

Jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada turvapaikka-asiaansaprosessiinsa apua lakimieheltä. Tällä hetkellä turvapaikka-asioihin perehtyneiden asianajajien valtavan pulan vuoksi monen turvapaikanhakijan oikeusturva, eli oikeus saada asiansa käsitellyksi oikeudenmukaisesti, ei Suomessa toteudu. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys heikentäisi toteutuessaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa voimakkaasti. Maksutonta oikeusapua vähennettäisiin ja valitusmahdollisuuksia kavennettaisiin. Kaikki keskeiset kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International, Pakolaisneuvonta ry ja SPR […]

Read More…

11.1.2018
Markus Himanen
Mitä tapahtuu kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille?

Ennen heinäkuuta 2015 sellaisille turvapaikanhakijoille, joille ei myönnetty oleskelulupaa, mutta joita Suomi ei ole kyennyt käännyttämään, annettiin vuodeksi kerrallaan tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi. Näiden niin sanottujen B-lupien avulla moni saattoi opiskella tai tehdä töitä Suomessa. Jos käännytys oli vuoden jälkeen vielä mahdoton, henkilö sai taas vuodeksi tilapäisen luvan. Kahden vuoden jälkeen ihmiset saattoivat […]

Read More…

11.1.2018
Vapaa liikkuvuus -verkosto
Oleskeluluvan saaminen opintojen perusteella Suomessa

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti opiskelijan oleskeluluvasta. Myös turvapaikanhakija voi hakea opiskelijan oleskelulupaa. Muista, että viranomaisten käytännöt muuttuvat nopeasti – tiedot kannattaa tarkistaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston internetsivuilta ennen hakemuksen jättämistä. Muut kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset tarvitsevat oleskeluluvan opiskellakseen Suomessa. Jos opinnot kestävät alle 90 päivää, riittää viisumi.Opiskelijan oleskelulupaa voi hakea sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskelijan oleskelupa […]

Read More…

12.12.2017
Lahjoita Voit tukea siirtolaisten kamppailua ja Vapaa liikkuvuus -verkoston työtä lahjoittamalla Oikeudet ilman rajoja ry:lle.

Suuret lupamaksut ovat monesti esteenä taloudellisesti heikossa asemassa olevien siirtolaisten yrittäessä virallistaa asemansa. Voit tukea siirtolaisten kamppailua ja Vapaa liikkuvuus -verkoston työtä lahjoittamalla Oikeudet ilman rajoja ry:lle. Rahat käytetään muun muassa heikossa asemassa olevien siirtolaisten lupamaksuihin. Tilinumero: Aktia FI03 4055 0010 7993 16, Viitenumero: 33019. Voit myös liittyä tukiyhdistyksemme Oikeudet ilman rajoja ry:n jäseneksi. Oikeudet […]

Read More…

29.11.2017
Lehdistötiedote Vapaa Liikkuvuuden tiedossa on kaksi tapausta, joissa poliisi on ottanut säilöön työlupa-asian vuoksi Maahanmuuttovirastossa asioineen paperittoman.

Lehdistötiedote Vapaa Liikkuvuuden tiedossa on kaksi tapausta, joissa poliisi on ottanut säilöön työlupa-asian vuoksi Maahanmuuttovirastossa asioineen paperittoman. Maanantaina 21.8.2017 poliisi otti kiinni Maahanmuuttoviraston Helsingin toimipisteen asiointihuoneesta työlupahakemusta täydentämässä olleen B:n. Turvapaikanhakijana Suomeen tullut B on työllistynyt henkilökohtaisena avustajana ja haluaa virallistaa asemansa Suomessa. B oli varannut ajan aiemmin sähköisesti jättämäänsä työlupahakemukseen vaadittavaa tunnistautumista varten. Koska […]

Read More…

29.8.2017
TiedoteUlkomaalaispoliisi ottaa säilöön työlupaa odottavia turvapaikanhakijoita. Tämä on räikeässä ristiriidassa Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön virkamiesten lausuntoihin nähden.

Tiedote 20.10.2017 Ulkomaalaispoliisi ottaa säilöön työlupaa odottavia turvapaikanhakijoita. Tämä on räikeässä ristiriidassa Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön virkamiesten lausuntoihin nähden. Vapaa Liikkuvuuden saamien tietojen mukaan perjantaina 20.10. Helsingin ulkomaalaispoliisi otti säilöön pakkopalautuksen toimeenpanemiseksi työlupapäätöstä odottavan Afganistanin kansalaisen A. A on työskennellyt koulutustaan ja aiempaa työkokemustaan vastaavassa tehtävässä pääkaupunkiseudulla, ja hän odottaa vastausta työlupahakemukseensa. A on aiemmin hakenut […]

Read More…